Stránky plné informací o problémech, nebezpečích,
rad jak krize řešit a první pomoci.

Důležité odkazy

Bezpečný domov

Bezpečnostní audit domova
Chcete-li si vyzkoušet, zda je váš domov bezpečný z hlediska možných úrazů dětí.
Dost dobří rodiče
Jak hledat ty správné hranice, o čem na své rodičovské cestě přemýšlet a na co nezapomínat.
Dobromysl
Vzkazy rodičům od dětí.

Napadení psem

Pokousání zvířetem
Všeobecné rady na informačních stránkách Záchraný kruh - organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce.
Napadení psem
Informace o první pomoci a možných rizicích při pokousání psem.
Uštknutí hadem
První pomoc a co nikdy nedělat.

SOS

Informace a postupy v krizových situacích
Publikace Dětství bez úrazů.
Kardiopulmonální resuscitace
Sousloví, které většina z nás neumí ani vyslovit, ale neškoleným laickým zachráncům se doporučuje při kardiopulmonální resuscitaci pouze stlačovat hrudník a neprovádět umělé dýchání z úst do úst. A masáž srdce určitě zvládnete.
Protišoková opatření
Šok je obrannou reakcí organismu na nedostatek kyslíku a není-li vhodně ošetřen, končí nevyhnutelně smrtí. Provází téměř všechna vážnější poranění a jakákoli větší bolest je podpůrnou složkou rozvoje šoku. Šok nesmíme nikdy podceňovat.
Výuka a poskytování první pomoci
Oficiální stránky Českého červeného kříže.

Elektrický proud

Bezpečně s elektřinou
Podrobný materiál vzdělávacího programu Svět energie.
Jak se chovat v přírodě během bouřky
Riziková místa - jak se zachovat v různých typech terénu.

Popálení / opaření

Bolí to
Stránky občanské společnosti Bolí to - kde najdete podrobně vše o popáleninách, prevenci a pomoci popáleným dětem.
Co je popálenina
Popáleniny jsou typem poranění tkáně či kůže způsobeného teplem, elektřinou, chemickými látkami, třením nebo ozářením.

Otravy

Jedovaté rostliny venku
Přehled jedovatých venkovních rostlin včetně fotografií.
Jedovaté rostliny doma
Přehled jedovatých rostlin, které můžete najít v domácnosti.
Jedovaté houby
Přehled jedovatých hub, se kterými se můžete setkat v našich lesích.

Utonutí

U vody bez nehody
Projekt Bezpečné dětství.
První pomoc
Podrobný návod, jak se zachovat během záchrany tonoucího, včetně popisu různých typů tonutí.
Nebezpečné jezy v ČR
Proč jsou jezy nebezpečné? Jak poznám nebezpečný jez? Mapa nebezpečných jezů.

Dušení

Dušení
Základní příznaky dušení a první pomoc.
Kardiopulmonální resuscitace
Sousloví, které většina z nás neumí ani vyslovit, ale neškoleným laickým zachráncům doporučuje při kardiopulmonální resuscitaci pouze stlačovat hrudník a neprovádět umělé dýchání z úst do úst. A masáž srdce určitě zvládnete.

Dopravní nehody

BESIP
Rodič a dítě jako chodec, pasažér, spolujezdec i jezdec.
Děláš to taky!
Dospělí velice často přeceňují schopnosti dětí pohybovat se bezpečně v silničním provozu.
Vidíme se?
Kampaň Besip zaměřená na viditelnost chodců.
Jak postupovat při vážné dopravní nehodě
Stanete-li se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, obvykle je to pro všechny zúčastněné velký šok a psychická zátěž. Proto je vhodné mít v hlavě jasnou představu co dělat a na co si dát pozor.

Jízda na kole

S dětmi na kole
Jak se chovat a co učit děti podle věku a také mnohem víc na stránkách BESIP.
Na kole jen s přilbou
Projekt obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích.

Nebezpečné hry

Úraz není náhoda
Chraňte zdraví vašich dětí.

Cizí lidé

Jak se chovat k cizím lidem
Praktické otázky a odpovědi.

Copyright 2011–2020 KIDMAP z. s.