Stát se to může, ale nemusí

Víte, že jen 3 dětem ze 100 se nestal žádný úraz? Chcete vědět, jaké úrazy se dětem stávají nejčastěji? A chcete vědět, jak můžete některým úrazům snadno předejít? Tyto stránky vznikly právě proto, aby se bolestivých malérů stalo co nejméně. Dívejte se, čtěte, povídejte si o tom. Když budete vědět, kde všude vás malér může potkat, lépe se mu vyhnete.

Jak to vidí děti

Začneme rovnou dlouhým seznamem úrazů a nepříjemností. Které z nich se ti už někdy staly?

Nejčastěji uváděným úrazem je popálení. Mladším dětem častěji zaskočí jídlo, starší uvádějí, že snědly něco, co neměly, a bylo jim špatně. Kluci si častěji než holky rozbili hlavu. Jako další bolestné úrazy děti uváděly pád z kola, odřená kolena a říznutí.
Několik dětí popsalo úraz nebo bolest způsobenou fyzicky jiným člověkem. Čtvrtinu zbilo jiné dítě a polovina dětí zná někoho, koho někdo zbil.

A teď zkus vybrat z toho, co se ti stalo, jednu věc, která pro tebe byla úplně nejhorší. Máš nějakou jizvu nebo jizvy?

Děti nerozlišují zranění fyzická a psychická. Skoro každému dítěti se zdál špatný sen a čtvrtina dětí ho považuje za to nejhorší úraz. Bolest děti vnímají velmi různě, od „spálila mě kopřiva“ až k „padalo se mnou letadlo“ a „babička mě v první třídě zapomněla vyzvednout před školou, ale všechno dopadlo dobře“. Přesto je bolest pro většinu dětí červená jako krev. Nejvíc ji vnímají na hlavě a v břiše. A více než polovina dětí má jizvu nebo místo na těle, které jim připomíná, co se jim stalo.

Jezdíš na kole, koloběžce, bruslích, lyžích… rád/a s helmou? Umíš si sám/sama dobře zavázat tkaničky?

Zjistili jsme, že jezdit na kole, lyžích nebo bruslích s helmou je důležitým bezpečnostním opatřením pro 8 z 10 rodičů. A děti samy celkem dobrovolně pak helmu nosí (68 %). Ale poradit si nechají spíš ty mladší (74 %). V 9 letech už jezdí ráda s helmou jen o něco málo víc než polovina dětí (55 %).
Problém je také zavazování tkaniček. Sama si je neumí zavázat v šesti letech více než polovina dětí a v deseti letech to přiznává čtvrtina. Čím to je? Botami na zip?

Diskuse

Pro děti

Už jsi měl někdy úraz, zranění, něco tě bolelo? Zkus to namalovat.
Vyzkoušej si, co všechno víš. A co nevíš, na to se zeptej.

Preventivní minimum

Stáhněte si preventivní minimum, které by měl znát každý dospělý i dítě.

Popálení
Dušení
Otravy
Utonutí
Elektrický proud
Pády
Jízda na kole

Když chcete vědět víc

Bolí to

O popáleninách, prevenci a pomoci popáleným dětem.

Co dělat při akutní otravě

Stránky Toxikologického informačního střediska (TIS).

Dušení, vdechnutí cizího tělesa

Základní příznaky dušení a první pomoc.

Jak provést Heimlichův manévr

Jednoduchý postup, který vám umožní uvolnit z hrdla druhé osoby kus potravy nebo jiný předmět, kterým se dusí.

Bezpečně s elektřinou

Publikace vzdělávacího programu ČEZ.

U vody bez nehody

O zásadách bezpečného chování u vody, ve vodě a prevence tonutí.

S dětmi na kole

Jak se chovat a co učit děti podle věku a také mnohem víc na stránkách BESIP.

Na kole jen s přilbou

Projekt obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích.

Další témata

Copyright 2011–2020 KIDMAP z. s.