O projektu

Projekt spadá do kategorie primární prevence úrazů dětského věku. Ročně se v České republice stane až 350 000 dětských úrazů, které jsou ošetřeny ambulantně nebo v nemocnici. Příčiny úrazů často nebývají náhodné. Většině předchází celá řada rizikových momentů, které my dospělí můžeme rozpoznat a snažit se jim předejít. K tomu slouží prevence.

U dětí mladšího školního věku jsme se zaměřili především na zvýšení vědomí rizik chování v běžných situacích a rozvíjení vlastní odpovědnosti.

Aby se nám podařilo cílovou skupinu maximálně oslovit, provedli jsme na počátku výzkum. V rámci výzkumu jsme si ustanovili pět tematických okruhů, které se netýkají pouze nejčastějších příčin úrazů, ale především vědomí následků.

Cílem výzkumu žáků prvního stupně ZŠ bylo získání podkladů pro co nejsrozumitelnější sdělení: Úraz se může stát i jim; Následky úrazu mohou mít vliv na jejich další život; Jejich rizikové chování může poškodit je i ostatní; TV, internet a počítačové hry vs. realita a Nebezpečí vs. bezpečí. Na základě získaných podkladů jsme vytvořili tyto webové stránky, kde se snažíme dětem rizika ukázat tak, aby se jim následně dokázaly co nejlépe vyhnout.

Názorná forma ukázky je pro děti nejlépe pochopitelná, proto jsme vytvořili ke každému tématu animované video. Bylo důležité najít rovnováhu mezi uspokojením zvědavosti dětí a odrazením od činnosti, která pro ně může být nebezpečná.

Druhým způsobem sdělení jsou do podoby grafik zpracované informace z výzkumu samotného. Tyto infografiky mohou rodiče i učitelé využít pro svoji orientaci a následnou diskusi. Dětem ukazují, že v tom nejsou samy, že špatné věci se stávají i ostatním, a zároveň jim pomáhají uvědomit si konkrétní rizika.

Ideální je podívat se na videa spolu s dětmi a potom s nimi společně hovořit. Děti jasně uvidí, co se může stát, a my dospělí jim můžeme vysvětlit proč, můžeme téma rozvinout a zkusit odpovědět na všetečné otázky. Ke každému tématu je možné stáhnout si nebo pročíst informace jak o prevenci, tak o první pomoci. Pro děti tu máme jednoduché vymalovánky a kvízy, které pomohou zjistit jejich znalosti a názory.

Rádi bychom, aby informace a rady na tomto webu byly co nejsrozumitelnější a vycházely prakticky ze života s dětmi, proto se každý může zapojit do řízené diskuze na dané téma a sdílet tak svoje zkušenosti nebo otázky s ostatními.

Stát se to může, ale nemusí.

Stát se to může, ale nemusí

Chcete vědět, jaké úrazy se dětem stávají nejčastěji? A chcete vědět, jak můžete některým úrazům snadno předejít? >>>

Neboj

Víte, že všechny děti se něčeho bojí? Víte, že některé strachy se dají zvládnout? >>>

Co nemáš rád sám, nedělej druhým

Víte, že každý něco neumí? Víte, že když někdo řekne dost, myslí to vážně? >>>

Hrdinou snadno a rychle

Víte, že nemusíte vyzkoušet všechno, co vidíte? Plňte si sny a přání tak, aby vás to nebolelo. >>>

SOS

Víte, že zachránit život může každý? Nejen lékař nebo dospělý? >>>

Důležité odkazy

Když chcete vědět víc, podívejte se na odkazy, které jsme pro vás vypátrali. >>>

Rozum do kapsy

Stáhněte si všechna Preventivní minima pohromadě a k nim jednoduché kvízy pro děti. >>>

Lékarnička

Pro každý případ je dobré mít vybavenou lékárničku s tím nejnutnějším po ruce. Připravili jsme seznam toho, co by měla obsahovat. >>>

Diskuse

Chcete se podělit o svoje zkušenosti, nebo naopak zjistit, jak se k problematice staví ostatní? Diskutujte. >>>

Copyright 2011–2020 KIDMAP z. s.